Om Oss - Team Relocations

Om oss

Bli kjent med vårt selskap og historien bak

Om Team Relocations

Team Relocations har en lang historie og bransjeerfaring. Fra vår spede barndom i 1937 som en liten lokalbedrift til vår posisjon idag som Norges største flyttebyrå og representant i verdens største flyttenettverk, har vi etterstrebet å gjøre våre kunder fornøyde.

Idag har vi regionskontorer i Oslo, Bergen og Stavanger med samarbeidspartnere som dekker hele landet.

5 000 årlige

oppdrag

10 000 m2

tilgjengelig lagerkapasitet

33 Team Relocations

kontorer i 14 land

80 års

erfaring

Historien om Team Relocations

Team Relocations AS, tidligere Majortrans Flytteservice AS, har drevet profesjonell flytting siden 1937. Vi har vår opprinnelse i selskapet Majorstubudene, etablert av Birger Strand og Gerhard Hauschild. Utviklingen fra 1937 til i dag har inkludert en rekke endringer, oppkjøp og fusjoner, og vi har vokst fra en liten lokal bedrift til å være Norges representant i verdens største flytte- og relocationselskap.

I Norge endret selskapet navn til Majorstua Transportbyrå i 1945, og til Majortrans Norge AS i 1982. Etter en fusjon med selskapet Frogner International AS byttet vi igjen navn i 1993, denne gangen til Majortrans Frogner AS.  Samtidig fusjonerte vi selskapet inn i Scanvan Group AB, som med dette ble Nordens største flyttekonsern. I 2002 ble navnet endret til Majortrans Flytteservice, etter en fusjon med Flytte Service AS i Stavanger.

Vår sterke posisjon i Norge førte i 2007 til at det europeiske konsernet Team Relocations valgte å kjøpe opp Majortrans Flytteservice AS. I Norge fortsatte vi å operere som Majortrans i noen år, men i 2011 endret vi navn til Team Relocations AS. Vår posisjon ute i verden ble ytterligere forsterket i 2018, når det ledende globale selskapet SIRVA Inc. valgte å kjøpe opp hele Team Relocations-gruppen for å styrke sin posisjon i Europa. I dag er vi derfor en del av et globalt konsern med 2900 ansatte, som opererer i over 170 land.

I Norge har vi inntatt posisjonen som landets største byrå for integrerte flytte- og relocationtjenester. Vi ser på oss selv som det beste, mest innovative og profesjonelle flytte- og relocationselskapet i Norge, og vår målsetning er å til enhver tid være næringslivets førstevalg.

Ansvarsbestemmelser for flytte- og lagringstjenester

Team Relocations benytter seg av NSAB Generelle ansvarsbestemmelser. Disse er basert på et godt verdigrunnlag som skal sikre både oss og kunden.

  • Ivaretar kundens interesser på en forsvarlig måte
  • Ivaretar flyttebyråets interesser på en forsvarlig måte
  • Ansvarsbestemmelsene samsvarer med norsk lov på en harmonisk måte
  • Nordisk speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB/2015) benyttes ved mange typer transporter i Norden, og er laget i samarbeid med samtlige nordiske nærligslivsorganisasjoner. Det har derfor vært naturlig for oss at ansvarsbestemmelsene som skal gjelde for flyttebransjen i Norge bygger på hovedprinsippene fra NSAB/2000.

Last ned komplette ansvarsbestemmelser under.

Våre besøkskontor og avdelinger

Kjære besøkende,

Team Relocations skiftet 1. Januar 2020 navn til SIRVA. Vi er nå del av verdens største relocation- og flyttebyrå, og ser frem til å hjelpe deg uansett hvor i verden du skal flytte.

Denne nettsiden vil fortsatt være aktiv en liten stund fremover, før vi går over til en ny nettside.

Klikk her for å komme i kontakt med oss i dag!